Over Lingestreek Marketing

Vrije tijd wordt in de Lingestreek voor een overgrote deel besteed in, op, aan en langs rivier de Linge. Daarnaast spelen het (toegankelijke) landschap en de cultuur in de streek een belangrijke rol, je komt met gemak ‘tot in de haarvaten’ van de natuur en het lokale vrijetijdsaanbod.

Reeds in het jaar 2000 richtte Fred Bom uit Leerdam een platform op om deze bijzondere streek het podium te geven die het verdient. Met ‘Lingeweb.nl, recreatie en plezier langs Nederlands langste rivier’ creëerde hij het eerste initiatief dat rivier de Linge en de Linge-regio als geheel op de kaart zette. Een platform door en voor inwoners, bedrijven en verenigingen in de Lingestreek en voor alle mensen die hier hun vrije tijd willen doorbrengen. Voor inwoners die er graag op uit gaan in eigen streek en voor toeristen die de streek een bezoek brengen. 

In 2014 droeg Fred Bom het platform over aan Rutger van Stappershoef uit Rhenoy en werd er in samenwerking met diverse partners en vrijwilligers gestart met een doorontwikkeling van Lingeweb. Zo moest de bestaande website op het vlak van techniek en content dringend geactualiseerd worden, social media moest geïntegreerd worden en de positionering, ‘branding’ en huisstijl verdienden een actualisatie. Daarnaast moest er gekeken worden naar de organisatorische inrichting rondom het platform en het nog meer ‘inhoud geven’ aan samenwerkingsverbanden en partnerships.

Lingeweb.nl is in woord en beeld omgedoopt tot ‘Lingestreek’ en blijft hét platform voor de Linge en Omgeving. De insteek blijft ook hetzelfde: het verzorgen van de marketing en promotie voor de domeinen recreatie, (zakelijk) toerisme en cultuur(historie). Op dit moment wordt er onder andere hard verder gewerkt aan een (gezamenlijke) onderscheidende positionering. Samen met ondernemers, overheden, partners en andere stakeholders willen wij de bekendheid van de Lingestreek vergroten, bewoners meer laten ondernemen, meer bezoekers langer laten verblijven, zo meer bestedingen in de toeristisch-recreatieve sector genereren en op deze manier de regionale economie versterken.

Wil je meer weten? Of wil je meedoen als partner of vrijwilliger? Mail dan naar: redactie@lingestreek.nl

Lingeweb sinds het jaar 2000