Buren

Buren

De Linge heeft maar 1 zijrivier, De Korne. Deze loopt voor een groot gedeelte langs de zuidgrens van de gemeente Buren. De Linge zorgt gevoed door de Korne en de daarop aansluitende Maurikse wetering, voor de ontwatering van een groot deel van de gemeente Buren. Stroomafwaards van Buren stroomt de Korne bij Geldermalsen in de Linge. De Linge stroomt verder door de gemeente Geldermalsen in de richting van Zuid-Holland. 

Het Koninklijk Weeshuis is een mooi voorbeeld van zuivere Hollandse Renaissancebouw. Voorheen stond hier het Sint Barbaraklooster, in 1420 gesticht door Heer Willem van Buren, dat na de stadsbrand niet meer werd opgebouwd. Prinses Maria van Oranje- Nassau gaf in 1612 opdracht aan architect Adriaen Frederickszoon-van Oudendijk voor de bouw van een nieuw weeshuis. Weeskinderen werden gratis opgenomen tot 1953, waarna het weeshuis een voogdij-instelling werd.
In het weeshuis is thans het museum der Koninklijke Marechaussee gevestigd.


Aan het eind van de Voorstraat ziet u de stadspoort. Deze werd rond 1400 gebouwd, nadat Buren in 1395 stadsrechten kreeg van Heer Alard van Buren. 
Op de Markt bevindt zich in het voormalige stadhuis het museum ‘Buren & Oranje’. In dit museum wordt uitgebreid aandacht besteedt aan de relatie tussen het oude graafschap en stadje Buren en ons Oranjehuis.

LingeLinks

Oranjestad Buren
Museum Buren & Oranje

Lingeweb.nl is een initiatief van Web Dimensions B.V.