Kapel-avezaath

Kapel-Avezaath

Behoorde van 1811 tot 1978 bij de gemeente Zoelen, sindsdien tot Tiel en telt ongeveer 900 inwoners.  Het dorp ligt op een stroomrug nabij de Linge. Het heeft een kleine kom met daarbij veel lintbebouwing.
De oudste vermelding van Avezaath vindt men in een eind 11e eeuw opgemaakte kopie van een oorkonde uit 850, waarin graaf Balderik een hoeve aan de bisschop van Utrecht schenkt. Er was ook een geslacht met dezelfde naam dat vanaf de 14e eeuw in de archieven vermeld wordt.


Het woord 'Avezaath' is afgeleid van 'sate', wat in het Oudnederlands woning betekent. 'Avo' of 'Ave' staat voor een persoonsnaam, welke vermoedelijk uit het oud Germaans komt. Daarin staat het woord 'aiva' voor 'eeuw' of 'eeuwenoude'. Vrij vertaald betekent Avezaath dus 'de woning van (de oude) (heer) Avo of Ave'. Respectievelijk de kerk en de kapel daarbij gelegen.

LingeLinks

Geschiedenis van de Agatha Capel
Watervogelpark Betuwemeer
Bewonersvereniging
Protestantse gemeente
 

Lingeweb.nl is een initiatief van Web Dimensions B.V.